O plikach cookie w witrynie Beltonepoland.com

Dostawca witryny


Beltone Group

Lautrupbjerg 7

DK-2750 Ballerup

 

Telefon: +45 4575 1111

Faks: +45 4575 1119

 

O plikach cookie

Pliki cookies to pakiety informacji wysyłane przez serwery sieciowe do przeglądarek internetowych i przechowywane przez te przeglądarki. Informacje te są następne wysyłane z powrotem do serwera za każdym razem, kiedy przeglądarka zgłasza żądanie witryny od serwera. Umożliwia to serwerowi zidentyfikowanie i śledzenie przeglądarek internetowych. Istnieją dwa główne rodzaje plików cookie: pliki cookie sesyjne oraz stałe pliki cookies. Sesyjne pliki cookies są usuwane z komputera, kiedy zamykasz przeglądarkę, a stałe pliki cookies są przechowywane na dysku komputera do czasu ich usunięcia lub do czasu osiągnięcia swojej daty wygaśnięcia.

 

Pliki cookies w naszej witrynie

Witryna www.interton.com korzysta z następujących plików cookie do następujących celów: Plik cookie SessionID do zapamiętania zawartości „koszyka porównania” w odniesieniu do porównania produktów. Wyłączenie tego pliku cookie spowoduje, że witryna www.beltonepoland.com „zapomni” Twoje wybory dotyczące porównań.

 

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zbierania danych osobowych, zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.

 

Pliki cookies osób trzecich

Kiedy korzystasz z tej witryny, mogą Ci zostać wysłane również pliki cookies osób trzecich, które mogą być używane do następujących celów:

 

www.beltonepoland.com korzysta z narzędzi Google Analytics, aby analizować wykorzystanie tej witryny. Google Analytics generuje statystyczne i inne informacje na temat wykorzystania witryny z zastosowaniem plików cookie, które są przechowywane na komputerach użytkowników. Czas działania takiego pliku jest zgodny z daną sesją, czyli okresem interakcji pomiędzy przeglądarką osoby odwiedzającej witryną a konkretną witryną. Kiedy użytkownik odwiedza stronę w ramach witryny, tworzy ona sesje. Sesja użytkownika wygasa po 30 minutach braku aktywności tego użytkownika. Informacje wygenerowane w związku z naszą witryną są wykorzystywane do tworzenia raportów na temat wykorzystania witryny. Witryna www.interton.com wykorzystuje fonty sIFR w nagłówkach. Fonty sIFR opierają się na technologii Flash, a do wskazania, czy dana przeglądarka obsługuje technologię Flash i w związku z tym sIFR, jest wyznaczany plik cookie o nazwie sifrFetch. Wyłączenie tego pliku cookie może spowodować wyświetlanie komunikatu błędu w starszych wersjach przeglądarek. Plik cookie wygasa z końcem sesji.

 

Odmowa plików cookies

Blokowanie plików cookie może mieć negatywny wpływ na użyteczność niektórych witryn.

 

Większość przeglądarek umożliwia odmowę akceptowania plików cookie. Poniżej przedstawiono sposoby blokowania plików cookies w zależności od używanej przeglądarki:

 

 

Internet Explorer

 

Zarządzanie plikami cookie w przeglądarce Internet Explorer (IE) w wersji 7.0 lub nowszej

 

Jeżeli używasz przeglądarki Internet Explorer (IE) w wersji 7.0 lub nowszej:

 

Przejdź do „Narzędzi” na pasku menu

Kliknij „Opcje”

W górnej części okna kliknij zakładkę „Prywatność”

Kliknij przycisk „Zaawansowane”

Zaznacz „Natychmiast” w odniesieniu do „Plików cookie pierwszej kategorii” i „Plików cookie osób trzecich”

 

Aby usunąć istniejące pliki cookie:

 

Przejdź do „Narzędzi” na pasku menu

Kliknij „Opcje”

W górnej części okna kliknij zakładkę „Ogólne”

W sekcji „Historia przeglądania” kliknij „Usuń”

Kliknij „Usuń pliki cookie”

Ta procedura spowoduje, że witryny internetowe przestaną instalować pliki cookie w przeglądarce Internet Explorer 7.0.

 

 

Zarządzanie plikami cookie w przeglądarce Internet Explorer (IE) w wersji 8.0 lub nowszej

 

Jeżeli używasz przeglądarki Internet Explorer (IE) w wersji 8.0 lub nowszej: 

 

Przejdź do „Narzędzi” na rozwijanym pasku menu i kliknij „Opcje internetowe” 

W górnej części okna kliknij zakładkę „Prywatność” 

Kliknij „Witryny”. Powinno otworzyć się nowe okno o nazwie „Działania dotyczące prywatności w odniesieniu do witryn” 

Wprowadź adres URL witryny, w odniesieniu do której chcesz umożliwić lub zablokować obsługę plików cookie w polu „Adres witryny internetowej”.

 

Aby usunąć istniejące pliki cookie: 

 

Przejdź do „Narzędzi” na rozwijanym pasku menu i kliknij „Opcje internetowe” 

W górnej części okna kliknij zakładkę „Prywatność” 

Kliknij „Witryny”. Powinno otworzyć się nowe okno o nazwie „Działania dotyczące prywatności w odniesieniu do witryn”

W polu „Zarządzane witryny” powinna znajdować się lista wszystkich witryn, które zostały przez Ciebie odwiedzone.

Aby usunąć wszystkie pliku cookie, wystarczy kliknąć przycisk „Usuń wszystkie”. 

Ta procedura spowoduje, że witryny internetowe przestaną instalować pliki cookie w przeglądarce Internet Explorer 8.0. 

 

 

Zarządzanie plikami cookie w przeglądarce Internet Explorer (IE) w wersji 9.0 lub nowszej

 

Jeżeli używasz przeglądarki Internet Explorer (IE) w wersji 9.0 lub nowszej: 

 

Przejdź do „Narzędzi” na rozwijanym pasku menu i kliknij „Opcje internetowe” 

W górnej części okna kliknij zakładkę „Prywatność” 

Przesuń suwak w górę do przycisku „Blokuj wszystkie pliki cookies”. Ważna uwaga: Zablokowanie wszystkich plików cookie może uniemożliwić wejście na wiele witryn. 

Dwa kolejne stopnie prywatności w przeglądarce Internet Explorer, wysoki i średnio wysoki, mogą być bardziej odpowiednie. 

Aby usunąć istniejące pliki cookie: 

 

Przejdź do „Narzędzi” na rozwijanym pasku menu i kliknij „Opcje internetowe” 

Kliknij zakładkę „Ogólne”, która powinna znajdować się w „Historii przeglądania” i kliknij „Usuń” 

Ta procedura spowoduje, że witryny internetowe przestaną instalować pliki cookie w przeglądarce Internet Explorer 9.0. 

Firefox


Zarządzanie plikami cookie w przeglądarce Firefox 2.x, 3.x lub 4.x

 

Jeżeli korzystasz Firefox 2.x, 3.x lub 4.x, aby wyłączyć obsługę plików cookie: 

 

Przejdź do „Narzędzi” na pasku menu 

Kliknij „Opcje” 

Kliknij zakładkę „Prywatność” 

Odznacz pole opisane „Akceptuj pliki cookie z witryn” 

 

Aby wyczyścić istniejące pliki cookie: 

 

Przejdź do „Narzędzi” na pasku menu 

Kliknij „Opcje” 

Kliknij zakładkę „Prywatność” 

Kliknij „Wyczyść teraz”

Wybierz „Pliki cookie”

Kliknij „Wyczyść dane prywatne teraz”

 

Ta procedura spowoduje, że witryny internetowe przestaną instalować pliki cookie w przeglądarce Firefox.

 

Zarządzanie plikami cookie w najnowszej przeglądarce Firefox 8.0

 

Możesz określić swoje opcje dotyczące plików cookie w przeglądarce Firefox 8.0 przechodząc do Narzędzia - > Opcje - > Prywatność. W polu Prywatność możesz nie wyrazić zgody na śledzenie Cię przez witryny zaznaczając w pozycji Śledzenie opcję „Powiedz witrynie, że nie chcę być śledzony”. Jednak nawet, jeżeli jesteś śledzony, możesz przejść do opcji „Usuń poszczególne pliki cookie”, która otwiera nowe okno dialogowe zawierające nazwy witryn oraz pliki cookie zapisane przez przeglądarkę. 

 

Można usuwać pojedyncze pliki cookie, wyszukiwać konkretne pliki cookie lub po prostu usunąć wszystkie jednym kliknięciem.

Google Chrome


Zarządzanie plikami cookie w Google Chrome

 

Jeżeli korzystasz z Google Chrome, aby wyłączyć obsługę plików cookie: 

Przejdź do menu „Narzędzia” 

Kliknij „Opcje”

Kliknij „Pod maską” 

Należy zaznaczyć „Ustawienia plików cookie” Następnie należy wybrać „Zablokuj wszystkie pliki cookie” 

Teraz w Twojej przeglądarce Google Chrome wszystkie pliki cookie powinny być zablokowane.

 

Aby wyczyścić istniejące pliki cookie: 

 

Przejdź do menu „Narzędzia” 

Kliknij „Opcje” 

Kliknij „Pod maską” 

W sekcji „Prywatność” zaznacz „Pokaż pliki cookies” 

Powinno zostać otwarte nowe okno o nazwie „Pliki cookie”. Tutaj można zobaczyć wszystkie pliki cookie zapisane w przeglądarce Google Chrome. 

Kliknij „Usuń wszystkie”, aby usunąć wszelkie ślady po plikach cookie. Jeżeli chcesz usunąć wyłącznie określony plik cookie, wystarczy go zaznaczyć i kliknąć „Usuń”

Ta procedura spowoduje, że witryny internetowe przestaną instalować pliki cookie w przeglądarce Google Chrome.